Kuruluş

GİS Akademi: 2021 yılı şubat ayında pandemi ile umutları kırılmış, evlerine hapsolan gençlerimize spor yapma imkanı sunmak, yeteneklerine göre branşlara yönlendirmek ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkararak birer sporcu olarak yetişmelerine ve yaşamalarına destek olmak amacı ile üç vizyoner girişimci tarafından kurulmuştur.

Yönetim

15 asil-15 yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulumuz yapılacak genel kurul sonrası görevine başlayacaktır.

Geçici yönetim kurulumuz,

  • Kurucu Üye:Ersin Pehlivan
  • Kurucu Üye:Yavuz Aksoy
  • Kurucu Üye:Gürkan Caner Birer
  • Kurucu Üye:Elif Birer
  • Kurucu Üye:Nilüfer Aksoy
  • Kurucu Üye:Fatih Mormenekşe
  • Kurucu Üye:Ufuk Aksoy

Değerlerimiz

Yaşam Boyu Spor Kültürü

Spor kısa bir süre yapılıp bırakılan bir etkinlik değildir. Hayat boyu devam eden bir yaşam biçimidir. GİS Akademi'in en önemli hedeflerinden birisi Yaşam Boyu Spor Kültürünü kazandırmaktır.

Profesyonel Eğitim

Tüm sporcularımızı uzman antrenör kadromuz yetiştiriyor.

21. Yüzyıl Spor Becerileri

Dijitalleşme ve yeni teknolojiler, spora farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı gerektiriyor. GİS Akademi yüksek teknoloji kullanarak sporcu performansını takip etmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyor.

Potansiyeli Gerçekleştir

GİS Akademi olarak her çocucuğun sahip olduğu potensiyelin üst limitine ulaştırmayı hedefliyoruz.

Ortak Değerlere Saygı

Farklı görüşler ve fikirler ortak değerlere saygı çerçevesinde buluşabilir. Sadece sporcu değil, topluma fayda sağlayan saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Sağlıklı Bireyler

Sporu sağlık için yapıyoruz. Sağlığa zararlı olabilecek hareket, etkinlik ve materyallerden uzak duruyoruz ve çocuklarımızı da uzak tutuyoruz.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙